Landing page

Landing page (strona docelowa, strona lądowania, strona produktowa, micropage, microsite)

Standardowe / szablonowe tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla małych firm / osob prywatnych / produktów.

Od 550,00 PLN

Co to jest takie?

Landing page (strona docelowa, strona lądowania, strona produktowa, micropage, microsite) jest to pierwsza strona, na którą trafia odwiedzający pozyskany wskutek podejmowanych przez firmę działań akwizycyjnych. Strona docelowa może być stroną samodzielną, mikrostroną, a także elementem większej witryny.

Działanie.

Najczęściej użytkownicy trafiają na nią po kliknięciu w banner, mailing, link sponsorowany lub inny link reklamowy. Landing page jest logicznym rozszerzeniem treści znajdującej się w reklamie. Głównym celem landing page jest konwersja (tak jak każdej kampanii marketingowej).

Proces konwersji, w zależności od przyjętej strategii marketingowej, oznacza wykonanie przez użytkownika określonego działania jak na przykład:

  • rozpoczęcie procesu zakupu
  • pozostawienie danych kontaktowych (przeważnie e-mail lub nr telefonu)
  • rejestracja w serwisie
  • powiadomienie innych użytkowników o akcji/ofercie zamieszczonej na landing page
  • przekonanie się do marki – spędzenie odpowiedniej ilości czasu na stronie, obejrzenie filmów, przeczytanie broszurek.

Wskaźnik procentowy konwersji osób odwiedzających jest zarazem wskaźnikiem skuteczności strony docelowej. W zależności od branży jakiej dotyczy kampania, waha się on w przedziale 2-3 procent. Oznacza to, że np. na 1000 osób, które odwiedziły landing page 20-30 dokonało jednej z wymienionych wyżej akcji.