Netwell-Ukraina

Netwell-Ukraina została założona w 2011 roku do dystrybucji urządzeń i technologii wiodących producentów telekomunikacyjnej na ukraińskim rynku.

Zrealizowane prace